[X] >  [XXXTENTACION Şarkı Sözleri] > Riot Şarkı Sözü
Sponsored Links

XXXTENTACION - Riot

Gönderen:FatihOz
Eklendi:
Yeni Şarkı Eklemek İçin Tıklayın Şarkı Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Luke right on the beat!
Luke tam vuruşta!


You ever seen a nigga hung
Hiç bir zenci astığını gördün.
With a gold chain
Altın zinciri ile
I rather sing about the same things
Aynı şeyler hakkında şarkı söylemeyi tercih ederim.
That we claim
İddia ettiğimiz
Such is bashful
Böyle bir şey
But niggas like a task force
Ama zenci bir görev gücü gibi
Mobbin on the streets and robbin stores
Sokaklarda ve soyguncu mağazalarında Mobbin
With ski masks, bruh
Kayak maskeleriyle, bruh
Niggas ask for peace in riot to bring violence
Nijeryalı şiddet getirmek için isyanda barış istiyor
Cause it's a game of cat and mouse
Çünkü bu bir kedi ve fare oyunu
And you gonna bleed silent
Ve sessiz kalacağız
What's the justice in saying fuck it and grab the pump
Bunu söyleyip adaleti söyleyen adalet nedir?
Then kill a woman and many children makes you a chump
Öyleyse bir kadını öldür ve birçok çocuk sana bir çorba yapar
Look at all the stores you wreckinYıktığın tüm mağazalara bak.
Nigga I reckon
Nigga Ben düşünüyorum
Think about the people who own it for about a second
Yaklaşık bir saniyeliğine sahip olan insanları düşünün
I know you got your problems but brother they got theirs
Biliyorum senin sorunların var ama kardeşler onlarınkini aldılar
This is not a gang, quit violence, and grow a pair
Bu bir çete değil, şiddeti bırak ve bir çift yetiştir
But, yo
Ama sen
You rather hear me say 'Fuck the black President”
Beni 'Siyah Başkan'ı boşver” dediğimi duyuyorsun.
Let's murder different races, grow hatred, and form irrelevant
Farklı ırkları öldürelim, nefret uyandıralım ve alakasız olalım
Views and etcetera
Görüntüleme ve etcetera
Knives thrown
Atılan bıçaklar
Damage them lives blown
Onları yıpranmış hayatlara zarar verin
Oblivion, all cold
Oblivion, hepsi soğuk
Oblivious
Habersiz
I won't dare say, that you should stop the fucking ignorance
Söylemeye cesaret edemem, lanet olası cehaleti durdurmalısın.
Murder ops
Cinayet operasyonları
Killing shit
Pislik
I'd enjoy the thrill of it
Bunun heyecanını yaşayabilirim
Bath in blood of officers
Memurların kanında banyo
Different corpses offing them
Onları farklı cesetler
Auction them
Onları açık artırma
Don't you market them
Onları pazarlamıyor musun?
Murder them
Onları öldürmek
Never heard of them Onları hiç duymadım


I could preach the peace
Barışı vaaz edebilirim
But say fuck it and preach the murder
Ama şunu söyle ve cinayeti vaaz et
Cause this ain't fucking life that we living
Çünkü bu bizim yaşadığımız hayat değil.
Go ahead and grab the extension
Devam et ve uzantıyı al
Get that for another one
Bunu başka bir tane için al
Uncle, cousin, brothers, send glory to all the chosen ones
Amca, kuzen, kardeşler, seçtikleri herkese şanını gönder.
That will rid you of the innocence
Bu seni masumiyetten kurtaracak
But in a sense
Ama bir anlamda
Innocent will soon be holding ignorance
Masum yakında cehalet tutacak
Blasphemous killing our own murdering black-
Küfürlü kendi katil karamızı öldürüyor.


We see, I see, death before the children
Görüyoruz ki, çocuklardan önce ölüm.
White guys and white girls hanging from the buildings
Beyaz adamlar ve beyaz kızlar binalardan asılı


We hate niggas
Zenciden nefret ediyoruz
We hate Jews
Yahudilerden nefret ediyoruz
We hate faggots
Biz ibnelerden nefret ediyoruz
And we hate spics
Ve biz de spiklerden nefret ediyoruz
Hooraay!
Hooraay!


We don't have to have a reason to hate them
Onlardan nefret etmemiz gerekmiyor.
Just because they breathe we hate their filthy bums!
Sadece nefes aldıkları için pis pisliklerinden nefret ediyoruz!


You people need to get off your ass and wake up
İnsanların kıçından çıkıp uyanmalısın.
This is America, the niggas are taking it over and the Jews
Bu Amerika, zenci devralıyor ve Yahudiler


Make a stand! Join the Klan!
Stand yap! Klan'a katıl!
White Power! White Power! White Power!
Beyaz Güç! Beyaz Güç! Beyaz Güç!


And I hate Jews.
Yahudilerden nefret ediyorum.
I hate them because they exist!
Onlardan nefret ediyorum çünkü varlar!
I hate them because they breathe!
Onlardan nefret ediyorum çünkü nefes alıyorlar!
I hate them because they're scum!
Onlardan nefret ediyorum çünkü pislik!
The goddamn niggers are the scum of the earth!
Lanet olası zenci, dünyanın pisliği!
White Power!
Beyaz Güç!
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.